Fakturaer skal sendes fortløpende til kundene dine. Hvis du bare betaler merverdiavgift en gang i året (årlig mva-termin) kan denne regelen omgås. Du må da fakturere senest innen året er slutt.

tidspunkt-for-fakturering

Generelt gjelder likevel Bokføringsforskriften § 5-2-2  som krever at faktura skal utstedes så snart som mulig og senest 30 dager etter levering av varen/tjenesten.

Dersom leveransen skjer månedelig, er fristen 15 virkedager fra leveringsdato, jfr paragraf 5.2.3 i samme forskrift.

Tjenester som leveres løpende (f.eks. abonnementer, serverleie, osv.) skal faktureres senest én måned etter utløpet av den ordinære merverdiavgiftsterminen.

Enkelte tjenester og varer kan faktureres inntil ett år i forveien, før levering finner sted. Ifølge Bokføringsforskriften § 5-2-7 gjelder dette persontransport, servering, abonnementer, leier, avgifter og lignende. Det samme gjelder salgsdokumentasjon som gjelder adgang til museer, gallerier, fornøyelsesparker og opplevelsessentre eller rett til å overvære idrettsarrangementer. Salgsdokumentet skal så langt det er mulig utstedes i samme kalenderår som leveringen finner sted. Se egen artikkel om dette.

Tilbake til Fakturaskolen