Har du lyst på mer fullstendige tall i rapportene, kan du laste opp fakturaer du laget før du begynte å bruke Conta Faktura. De kan krediteres, purres, eller sendes til inkasso som vanlig.

legg-inn-gamle-faktura

Illustrasjon: Kjetil Bendiksen

Trinn 1: Før du begynner å laste opp gamle fakturaer kan du importere kunder fra det gamle fakturaprogrammet.

Først må du eksportere kundedataene i en .csv-fil fra det tidligere programmet. Dette er en fil du eventuelt kan redigere i Excel eller annen tilsvarende programvare. Deretter importerer du denne filen ved å gå til fanen KUNDER og velge KUNDEIMPORT.

Når du nå har kundene på plass vil det gå raskere å legge inn de gamle fakturaene.

Trinn 2: Gå til fanen FAKTURAER og klikk på GAMLE FAKTURAER FRA ANNET SYSTEM. I neste skjermbilde laster du opp PDF-filen av fakturaen fra det tidligere fakturaprogrammet. Husk å få med riktig fakturatype og fakturadato.

NB! Merk at fakturanumrene på gamle fakturaer er løsrevet fra den låste nummerrekka i Conta Faktura. Uansett hvilke fakturanumre du legger inn som gamle fakturaer, påvirker ikke dette de Conta-genererte fakturanumrene.

Eksempel: Hvis den siste gamle fakturaen din er nummer 1019, må du legge inn i innstillingene at Conta Faktura skal starte på nummer 1020. Du kan deretter legge inn gamle fakturaer på numrene 1019 og nedover. Legger du inn 1921 som gammel faktura blir ikke neste Conta-genererte faktura 1922. Den neste Conta-fakturaen forholder seg kun til nummerrekka som starter med tallet i innstillingene.

Trinn 3: Registrér hver enkelt varelinje i faktura-redigereren, nøyaktig slik de er på den gamle fakturaen. Dette er nødvendig for at Conta Faktura skal kunne gi deg riktige statistikker, MVA-oppgaver, m.m.

Når den gamle fakturaen er lagret kan du finne den igjen i fakturaoversikten og registrere den som innbetalt på vanlig måte. Du kan også lage en kreditnota, sende purring/inkassovarsel eller ta fakturaen til inkasso med Conta Inkasso. Du kan til og med sende fakturaen på nytt til kunden. Disse alternativene finner du under FLERE VALG når du er inne på fakturadetaljene.

NB! Det er viktig at nummerrekka blir ubrutt fra den første gamle fakturaen du legger inn, til den første fakturaen som er laget direkte i Conta Faktura. Fakturanummeret du skriver inn manuelt må stemme overens med nummeret på den gamle fakturaen du legger inn. Hvis du gjør noe feil er det alltid mulig å slette gamle fakturaer ved å gå til fakturadetaljene (men du kan ikke slette nye fakturaer du lager med Conta Faktura).

Tilbake til hjelpesidene
Tilbake til Fakturaskolen