EHF kan bli påbudt i 2017

Det statlige utvalget som jobber med forenkling av næringslivet i Norge, varsler at Elektronisk handelsformat (EHF) vil bli obligatorisk for fakturering mellom bedrifter i løpet av neste år.

Det statlige utvalget som jobber med forenkling av næringslivet i Norge, varsler at Elektronisk handelsformat (EHF) vil bli obligatorisk for fakturering mellom bedrifter i løpet av neste år.

EHF er en måte for bedrifter å sende elektroniske fakturaer til hverandre på, slik at dataene automatisk blir registrert i bedriftenes bokføringssystemer.

Et EU-direktiv om elektronisk fakturering var klart allerede i 2014, og direktivet setter standarden for hvordan dette foregår. Den norske varianten, EHF, er basert på denne standarden. Det blir likevel opp til medlemsland (og EØS-land) å gjøre lokale tilpasninger i henhold til eksisterende nasjonale lover og regler.

Les deg opp på EHF i Fakturaskolen vår.

Kun i overkant av 50 000 bedrifter har hittil gått over til bruk av EHF, i følge nye tall fra Difi. Lederen for regjeringens forenklingsprosjekt, Hans Jørgen Blomseth, sier til Conta Faktura over telefon at det ikke foreligger konkret informasjon om hvordan overgangen fra papirfakturering til EHF skal foregå. Utvalget har et uttalt mål om å gjøre årlige besparelser for norsk næringsliv med 15 milliarder kroner, og EHF er et av tiltakene som de ønsker å innføre før utgangen av neste år.

Til opplysning: EHF må ikke forveksles med eFaktura, som er en bankløsning. Det foreslåtte påbudet gjelder helt konkret bruk fra bedrift til bedrift. Begrepene brukes ofte om hverandre av både offentlige og private, og derfor så vi oss nødt til å skrive denne guiden for å forklare hva som er forskjellen.

Mange detaljer er ikke klare

Hans Jørgen Blomseth

Hans Jørgen Blomseth. Foto: Nærings- og Fiskeridepartementet

Kostnader som for store bedrifter er bagatellmessige, kan bli vanskeligere å svelge for småbedrifter hvis de må gå til anskaffelse av programvare som støtter det nye formatet. Forenklingsutvalget til regjeringen jobber likevel for et generelt påbud, siden de mener det i snitt vil spare næringslivet for tid og penger.

Om det er snakk om en lovendring eller en forskrift er fremdeles ikke sikkert, ei heller om småbedrifter og enkeltpersonforetak skal omfattes av det eventuelle påbudet. Det er uansett trygt å anta at også disse vil måtte gå over til elektronisk fakturering i de kommende årene.

– Vi mener det ikke vil bli så dyrt for småbedrifter å legge om til EHF, og det vil bli mer effektivt for alle, sier Hans Jørgen Blomseth til Conta Faktura.

Et overblikk Conta har gjort over priser på norske økonomisystemer viser at den årlige kostnaden kan bli alt fra 3300 kroner eks. mva. i de aller billigste tilfellene, til flere ganger det. Det avhenger av hvilken løsning man går for.

Conta Faktura har gratis EHF-støtte

Conta Faktura har, som eneste fakturaprogram i Norge, innebygget støtte for å sende EHF gratis. Alle offentlige organisasjoner, som f.eks. kommuner, er pålagt å kun motta fakturaer i dette formatet.

Det er også forventet at flere og flere i det private næringslivet vil legge om til denne måten å fakturere på, uavhengig av et eventuelt påbud.

Oppdatering 24. juni 2017:

Conta har hatt gratis utsendelse av EHF-fakturaer siden 2012, men for å dekke kostnadene på grunn av økt volum ser vi oss nå nødt til å ta betalt for å sende faktura med EHF.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få flere gode tips og nyheter på e-post.

Lag en gratis konto og kom i gang